habitatge sant antoni vilamajor

Projecte d’habitatge unifamiliar al peu del Montseny. S’utilitza la pedra, la fusta i el vidre com a materials propis de les edificacions de la zona. El resultat es la contrapoició de la lleugeresa de la part inferior vinculada al jardí i la sensació de gravetat que exerceix la part superior de pedra. El programa funcional bàsic es desenvolupa sempre a cota jardí deixant el garatge a una planta inferior i un petit estudi a la part superior


habitatges adossats a l'ametlla del vallès
Construcció de conjunt residencial format per cinc habitatges adossats. El projecte inclou també l’acondicionament dels espais exteriors d’àmbil privat i comunitari així com també la piscina d’ús comunitari. El projecte es caracteritza pel seu desenvolupament en la topografia existent i la composició volumètrica com un volum unitari.Els materials utilitzats són a grans trets l’obra de fàbrica de maó vist, el formigó i la fusta de pi tractada a l’Autoclau
.