OBRA INTERIORISME B O N A V I S T A
imatges de la construcció de la mampara d'accés.
Col.laboració amb MEDIODESIGN