inauguració establiment de fotografia FOTOCASANOVA



rafies Inauguració de l'establiment